Privacy Policy

Integritetspolicy

Allmänt om personuppgifter

Piipers Design är ett varumärke tillhörande Nordic Design & Photo Solutions AB, vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Piipers Design följer alla lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi på Piipers samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på vår webplats i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Nordic Design & Photo Solutions AB (”Piipers Design”/”Vi”), 556996-0049, Jungfrudansen 2, 171 56 Solna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi på Piipers?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webplatsen genom cookies. De personuppgifter som Piipers Design behandlar är ditt, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder Piipers dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss på hello@piipers.se för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Piipers Design iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Om hela eller delar av Piipers Design’s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. Piipers använder Google’s och Facebook’s annonstjänster. Du kan läsa mer om Google’s insamling, delning och användning av data här, och Facebook’s integritetspolicy här.

Hur skyddas dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Piipers Design använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara kund hos Piipers Design sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Piipers’s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden eller tills du väljer att avregistrerar dig.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering av och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Piipers vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss på Piipers förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter vänligen lämna oss på Piipers korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@piipers.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar på sidan

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Piipers inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Piipers Design förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webplatsen.

Cookies

Piipers använder cookies på webplatsen för att förbättra våra tjänster och skapa statistik över din och andra användares användning av webbplatsen. En cookie är en liten bit textbaserad data lagrad i en användares webbläsare medan användaren surfar på webbplatsen. Cookies – ”kakor” – utformades för att möjliggöra en bättre användarupplevelse. Du kan välja att inte ta emot cookies i din webbläsare. Om du väljer att inte ta emot cookies kan möjligheten och funktionerna på webbplatsen påverkas negativt. Cookies är helt ofarligt för användarna. När du godkänner vår integritetspolicy godkänner du användningen av cookies.

sv_SESwedish